ได้รับเกียรติร่วมบรรยายงาน จระเข้ไทย จระเข้โลก

บริษัทฯ ได้รับเกียรติจากรมประมงเชิญ คุณวิเชียร เรืองเนตร กรรมการผู้จัดการ

ร่วมบรรยายในงาน "จระเข้ไทย จระเข้โลก" เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560

และร่วมออกบูธขายสินค้าโดยได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมาก


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 49,286