กิจกรรมแปรอักษร ๙

ผู้บริหาร และพนักงาน กลุ่มศรีอยุธยา จัดกิจกรรมแปรอักษร เพื่อน้อมรำลึกถึงพระหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

  

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 49,286