แปรรูปเพื่อบริโภค/อาหารเสริม

ทุกชิ้นส่วนของจรเข้นอกจากหนังแล้ว เลือด เนื้อ ดี เรานำมาแปรรูปเป็นอาหารสด แช่แข็ง และแห้ง กระบวนการทุกอย่างสะอาดถูกหลักอนามัย และแพ็คอย่างดี ผู้บริโภคจึงมั่นใจได้ว่าได้รับของสด ใหม่ สะอาดอย่างแน่นอน 

นอกจากสินค้าเพื่อบริโภคเรายังมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเลือดจระเข้ชนิดแคปซูล ทุกขั้นตอนถูกต้องตามหลักกระทรวงสาธารณะสุขและได้รับรองจากองค์การอาหารและยา

Visitors: 49,286