ฟาร์มจรเข้ศรีอยุธยา

ฟาร์มจระเข้ศรีอยุธยา ภายในการบริการงานโดย บริษัท ศรีอยุธยา เหรียญทอง จำกัด เป็นฟาร์มจระเข้ขนาดใหญ่ซึ่งมีจระเข้เป็นแสนตัวได้รับรางวัลฟาร์มตัวอย่างและได้รับอนุญาต CITES จากกรมประมง ได้รับอนุญาตให้เพาะพันธุ์และจำหน่ายจระเข้ที่ได้จากการเพาะพันธุ์  

การเพาะเลี้ยงจระเข้ของเราได้แบ่งจระเข้เป็น 3 ส่วน คือ
1.ลูกเล็กอนุบาล (แรกเกิด-1ปี)
2.จระเข้ขุน (2-5 ปี)
3.พ่อแม่พันธุ์ (6 ปีขึ้นไป)

Visitors: 49,288