ประวัติความเป็นมา

  • ฟาร์มจระเข้ศรีอยุธยาเริ่มเลี้ยงจระเข้ ปี พ.ศ. 2531 - ปัจจุบัน มีจระเข้กว่าแสนตัว และพ่อแม่พันธ์ประมาณ 1800 ตัว 

 

  • 14 พ.ค. 2554 บริษัท ได้จดทะเบียนก่อตั้ง บริษัท ศรีอยุธยา เหรียญทอง จำกัด  ประกอบผลิตภัณฑ์เครื่องหนังที่ทำจากหนังจระเข้  เพื่อจำหน่ายและส่งออกทั้งในและต่างประเทศ
Visitors: 49,288